Plant Factory

  • ชั้นปลูกขนาดใหญ่ สามารถใช้ทั้ง Indoor & Outdoor ได้ 
  • สามารถควบคุมเวลาการให้แสง LED  
  • มีระบบเติมน้ำ ปรับความเข้มข้นปุ๋ย และปรับ PH อัตโนมัติด้วยคอนโทรลเลอร์
  • สามารถปรับแต่งแสงให้เหมาะกับชนิดพืช และช่วงอายุพืชได้
  • สามารถควยคุมการใช้งานผ่าน Moniter ผ่าน Scala
  • ปรับ Spectrum ของแสงได้
  • สามารถผลิตผลผลิตได้เป็นจำนวนมากเหมาะกับใช้ในเชิงพาณิชย์

Plant Factory

Plant Factory