ท่านสามารถ Click เข้าชม โรงงานพืช Plant Factory with Artificial Lighting ได้ใต้ Link ด้านล่างนี้

PFAL PLANT Chareonkrung 78

LAB_B_Strawberry

LAB_A