ภาพบรรยากาศงาน LED Expo 2019 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมผลิตภัณฑ์และสินค้าตัวใหม่ของทาบริษัท

ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภาพบรรยากาศงาน
PEA สัมมนาด้านการจัดการพลังงานภาคอุตสาหกรรม ปี 2562 ภายใต้แนวคิด 

“FUTURE REVOLUTION OF ENERGY EFFICIENCY 2019 (FREE 2019)”

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จัดกิจกรรม  Future Revolution of Enegy Efficiency
เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบการจัดการพลังงานอัตโนมัติ
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ  ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม

CM Plant Factory Artificial Lighting